Naše nemovitosti

V současné době Kuta a.s. vlastní tyto nemovitosti

 • Hotel Beseda

  Gregorova ul. čp. 32, Netolice
  Objekt je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 6225. Hotel se skládá ze tří objektů uvnitř dispozičně propojených. Koncem 19. století a hlavně v I.pol. 20. století zde vznikla Městská Beseda jako společenské a kulturní centrum města Netolic. V současné době zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce za účelem znovu otevření provozu (restaurace, pivnice, kavárna s cukrárnou,ubytování apod.). Na objektu již byla provedená kompletní výměna střešní krytiny, oken, oprava fasády atd. Veškeré práce se realizují s ohledem na zachování historických hodnot.

 • Petrův Dvůr

  bývalý pivovar, Netolice
  Hospodářský dvorec Petrův Dvůr v Netolicích představuje pozoruhodně zachovalý příklad šlechtického hospodářského souboru. Celý areál je také významnou krajinnou a urbanistickou dominantou a je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3708. První písemné zmínky se datují v roce 1378. V letech 1592 – 1600 dal Petr Vok z Rožumberka na tomto místě vystavět rozsáhlý dvůr. Tento sloužil jako hospodářské zázemí zámku Kratochvíle. Během následné doby docházelo k postupnému přebudování (stavební aktivita barokní, renesanční, klasicistní). Schwarzenbergové byli majiteli až do 20. let 20. století. V současnosti je objekt zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2015. Vzhledem k rozsáhlé devastaci staveb, provádí vlastník KUTA a.s. na jednotlivých objektech opravy střech, krovů, statické zajištění apod.

 • Pozemky

  Pečky u Kolína
  V k.ú. Pečky (okres Kolín) má KUTA a.s. ve vlastnictví je přibližně 10 000 m2 stavebních pozemků. Již cca 20 000 m2 bylo rozparcelováno, opatřeno inženýrskými sítěmi a prodáno k výstavbě rozdinných domků. Územní plán města předurčuje tuto lokalitu pro vlastní rozvoj, jak v oblasti bydlení, tak i rozvoje v podnikatelské sféry, služeb, sportovního a kulturního zázemí. Výborná dopravní obslužnost (dálnice D11, Praha – Hradec Králové, železnice v dosahu desítek metrů) jsou zárukou lukrativnosti předmětných pozemků a aktivit s nimi spojených.

Minerální pramen Kysybelka

page2_img1

VCH 1 u Velkých Chvalovic
Dle historických pramenů vyplývá, že při hledání vody pro tovární potřebu Pečecké rafinérie cukru, byla zde v roce 1912 nalezena v hloubce 87 m minerální voda. Následně byla zprovozněna plnírna minerální vody tzv. Pečecké kysibelky. Pravděpodobně v poválečném období došlo k likvidaci plnírny, devastaci celého systému a dočasnému opuštění zdroje minerální vody. V roce 1966 bylo okolí vrtu nově upraveno a následně opět zchátralo. V současnosti se na pozemku o rozloze 1200 m2 nachází hydrogeologický vrt s minerální vodou „Kysibelka“. V roce 2014 úspěšně proběhli kompletní vyčištění a zprůchodnění vrtu. Práce zajistila odborná firma INGES, jímaná minerální voda byla podrobena rozboru a o dalším záměru ohledně celého vrtu se jedná.

Máte zájem o pronájem?
Kontaktujte nás.